Skip to content
Mobilní aplikace MAJA

MAJA

Mobilní aplikace pro spolehlivou identifikaci majetku, snadnou realizaci pravidelných servisních činností řešených na majetku a provádění inventur s integrovanou vyspělou technologií s možností rychlého elektronického rozpoznání čárových a QR kódů i na dálku pomocí RFID tagů. 

Co není měřitelné,
není řiditelné.

Hlavní přínosy

Aplikace Maja slouží správcům majetku, kterým poskytuje on-line náhled na aktuální stav movitého i nemovitého majetku s podrobnými informacemi o každé kartě majetku včetně parametrů a opakovaných činnostech. V aplikaci lze provádět inventury majetku i vytvářet evidenční stavu majetku dle jeho fyzického umístění. Je-li majetek vybaven RFID tagu, lze jej pomocí aplikace lokalizovat. Dle aktuálních trendů se vzhled aplikace automaticky mění dle nastaveného barevného režimu operačního systému telefonu.

streamline-icon-qr-code@48x48

Evidence majetku

On-line náhled na movitý i nemovitý majetek vč. jeho umístění po zadání jeho jednoznačného identifikátoru, příp. načtením čárového kódu/QR kódu, nebo RFID tagu kdekoliv, kde je dostupné internetové připojení.

streamline-icon-real-estate-action-building-check@48x48

Opakované činnosti

Aplikaci lze použít pro snadné potvrzení provedení pravidelných servisních zásahů na majetku jako jsou revize, kontroly apod.

streamline-icon-search-bar@48x48

Snadné vyhledávání

Intuitivní vyhledávání dat pomocí inventárních čísel, čárových kódů/QR kódů i hlasovým zadáváním.

streamline-icon-task-list-sync@70x70

Off-line režim

Ani v místě bez signálu se aplikace nezastaví. Data inventur jsou ukládána do telefonu a synchronizace dat se systémem FaMa+ se provede jednoduše později.

streamline-icon-hierarchy-7@48x48

Komplexní přehled

Data z aplikace se pravidelně oboustranně synchronizují s centrálním systémem FaMa+. Máte tak k dispozici komplexní data o majetku.

streamline-icon-composition-man@48x48

Uživatelské účty

Každý pracovník má svůj vlastní uživatelský profil s individualizovanými právy i povinnostmi.

Informační systémy

pro komplexní správu majetku

On-Premise systém

FaMa+ CAFM

Facility management software FaMa+ CAFM zajišťuje komplexní správu a údržbu budov a technologií, řízení nájemních vztahů, oprav, rekonstrukcí a souvisejících služeb. Informační systém FaMa+ CAFM je tak vhodný i pro organizace, které jsou zaměřeny na poskytování krátkodobého i dlouhodobého pronájmu bytových i nebytových prostor. 

 
famaplus_CAFM_wh

cloudové řešení

EMA+ CAFM

Komplexní nástroj pro online správu a řízení majetku prostřednictvím efektivního cloudového řešení. Data o majetku poskytuje online, na jednom místě a v reálném čase. Informační systém EMA+ CAFM zajistí pasport ploch a zařízení, výkresovou dokumentaci a mapy, řízení opakovaných činností, intuitivního helpdesk a dispečink požadavků pro řešitele atd.

 

 
ema.cafm

Vyzkoušejte i naše další mobilní aplikace
pro správu a řízení majetku

Mobilní aplikace EMA doplňuje informační systémy energetického managementu. 

Mobilní aplikace pro rychlé a spolehlivé zajištění inventur přímo v terénu zejména v nemocnicích. 

Mobilní aplikace pro pracovníky údržby, jež potřebují pracovat s daty přímo v terénu. 

Obchodní kontakt

Ing. Michal Tesařík, MBA
+420 724 444 451
tescosw@tescosw.cz

TESCO SW a.s.

tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc
maja@tescosw.cz
www.tescosw.cz