Skip to content
hero_obr3

MAJA

Mobilní aplikace pro spolehlivou identifikaci majetku, snadnou realizaci pravidelných servisních činností řešených na majetku a provádění inventur s integrovanou vyspělou technologií s možností rychlého elektronického rozpoznání čárových a QR kódů i na dálku pomocí RFID tagů. 

Co není měřitelné,
není řiditelné.
hero_obr3

MAJA

Mobilní aplikace pro spolehlivou identifikaci majetku, snadnou realizaci pravidelných servisních činností řešených na majetku a provádění inventur s integrovanou vyspělou technologií s možností rychlého elektronického rozpoznání čárových a QR kódů i na dálku pomocí RFID tagů. 

Co není měřitelné,
není řiditelné.

Hlavní přínosy

Aplikace Maja slouží správcům majetku, kterým poskytuje on-line náhled na aktuální stav movitého i nemovitého majetku s podrobnými informacemi o každé kartě majetku včetně parametrů a opakovaných činnostech. V aplikaci lze provádět inventury majetku i vytvářet evidenční stavu majetku dle jeho fyzického umístění. Je-li majetek vybaven RFID tagu, lze jej pomocí aplikace lokalizovat. Dle aktuálních trendů se vzhled aplikace automaticky mění dle nastaveného barevného režimu operačního systému telefonu.

streamline-icon-qr-code@48x48

Evidence majetku

On-line náhled na movitý i nemovitý majetek vč. jeho umístění po zadání jeho jednoznačného identifikátoru, příp. načtením čárového kódu/QR kódu, nebo RFID tagu kdekoliv, kde je dostupné internetové připojení.

streamline-icon-real-estate-action-building-check@48x48

Opakované činnosti

Aplikaci lze použít pro snadné potvrzení provedení pravidelných servisních zásahů na majetku jako jsou revize, kontroly apod.

streamline-icon-hierarchy-7@48x48

Komplexní přehled

Data z aplikace se pravidelně oboustranně synchronizují s centrálním systémem FaMa+. Máte tak k dispozici komplexní data o majetku.

streamline-icon-search-bar@48x48

Snadné vyhledávání

Intuitivní vyhledávání dat pomocí inventárních čísel, čárových kódů/QR kódů i hlasovým zadáváním.

streamline-icon-task-list-sync@70x70

Off-line režim

Ani v místě bez signálu se aplikace nezastaví. Data inventur jsou ukládána do telefonu a synchronizace dat se systémem FaMa+ se provede jednoduše později.

streamline-icon-composition-man@48x48

Uživatelské účty

Každý pracovník má svůj vlastní uživatelský profil s individualizovanými právy i povinnostmi.

Hlavní přínosy

Aplikace Maja slouží správcům majetku, kterým poskytuje on-line náhled na aktuální stav movitého i nemovitého majetku s podrobnými informacemi o každé kartě majetku včetně parametrů a opakovaných činnostech. V aplikaci lze provádět inventury majetku i vytvářet evidenční stavu majetku dle jeho fyzického umístění. Je-li majetek vybaven RFID tagu, lze jej pomocí aplikace lokalizovat. Dle aktuálních trendů se vzhled aplikace automaticky mění dle nastaveného barevného režimu operačního systému telefonu.

Informační systémy

pro komplexní správu majetku

On-Premise systém

FaMa+ CAFM

Facility management software FaMa+ CAFM zajišťuje komplexní správu a údržbu budov a technologií, řízení nájemních vztahů, oprav, rekonstrukcí a souvisejících služeb. Informační systém FaMa+ CAFM je tak vhodný i pro organizace, které jsou zaměřeny na poskytování krátkodobého i dlouhodobého pronájmu bytových i nebytových prostor. 

 
famaplus_CAFM_wh

cloudové řešení

EMA+ CAFM

Komplexní nástroj pro online správu a řízení majetku prostřednictvím efektivního cloudového řešení. Data o majetku poskytuje online, na jednom místě a v reálném čase. Informační systém EMA+ CAFM zajistí pasport ploch a zařízení, výkresovou dokumentaci a mapy, řízení opakovaných činností, intuitivního helpdesk a dispečink požadavků pro řešitele atd.

 

 
ema.cafm

Informační systémy pro komplexní správu majetku

On-Premise systém

FaMa+ CAFM

Facility management software FaMa+ CAFM zajišťuje komplexní správu a údržbu budov a technologií, řízení nájemních vztahů, oprav, rekonstrukcí a souvisejících služeb. Informační systém FaMa+ CAFM je tak vhodný i pro organizace, které jsou zaměřeny na poskytování krátkodobého i dlouhodobého pronájmu bytových i nebytových prostor. 

 
famaplus_CAFM_wh

cloudové řešení

EMA+ CAFM

Komplexní nástroj pro online správu a řízení majetku prostřednictvím efektivního cloudového řešení. Data o majetku poskytuje online, na jednom místě a v reálném čase. Informační systém EMA+ CAFM zajistí pasport ploch a zařízení, výkresovou dokumentaci a mapy, řízení opakovaných činností, intuitivního helpdesk a dispečink požadavků pro řešitele atd.

 

 
ema.cafm

Vyzkoušejte i naše další mobilní aplikace
pro správu a řízení majetku

Vyzkoušejte i naše další mobilní aplikace pro správu a řízení majetku

Mobilní aplikace EMA doplňuje informační systémy energetického managementu. 

Mobilní aplikace pro rychlé a spolehlivé zajištění inventur přímo v terénu zejména v nemocnicích. 

Mobilní aplikace pro pracovníky údržby, jež potřebují pracovat s daty přímo v terénu. 

Mobilní aplikace EMA doplňuje informační systémy energetického managementu. 

Mobilní aplikace pro rychlé a spolehlivé zajištění inventur přímo v terénu zejména v nemocnicích. 

Mobilní aplikace pro pracovníky údržby, jež potřebují pracovat s daty přímo v terénu. 

Obchodní kontakt

Ing. Michal Tesařík, MBA
+420 724 444 451
tescosw@tescosw.cz

TESCO SW a.s.

tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc
+420 587 333 405
maja@tescosw.cz
www.tescosw.cz

Obchodní kontakt

Ing. Michal Tesařík, MBA
mobil: 724 444 451
e-mail: tescosw@tescosw.cz

TESCO SW a.s.

tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc
kontakt: 587333405, maja@tescosw.cz
www.tescosw.cz

Odkazy