pixel_quite_black_landscape 1

Rychlá a bezstarostná

identifikace majetku.

Již brzy…
en_badge_web_generic

Mobilní aplikace Maja

je ideální řešení pro spolehlivou identifikaci majetku a jeho inventarizaci v terénu, a to díky integrovaným vyspělým technologiím s možností rychlého elektronického rozpoznání čárových a QR kódů včetně RFID tagů.

pixel_quite_black_landscape 1

Identifikujte majetek vč. jeho umístění zadáním jednoznačného kódu (inventárního čísla), nascanováním čárového kódu či načtením RFID tagu daného majetku přímo v terénu.

Evidence

Identifikujte majetek vč. jeho umístění zadáním jednoznačného kódu (inventárního čísla), nascanováním čárového kódu či načtením RFID tagu daného majetku přímo v terénu.
Zobrazte si veškerý majetek v daném umístění. Mějte přehled o tom, co bylo a co nebylo nascanováno či co bylo přemístěno do jiného umístění.

Přehled

Zobrazte si veškerý majetek v daném umístění. Mějte přehled o tom, co bylo a co nebylo nascanováno či co bylo přemístěno do jiného umístění.
Vyhledejte si snadno konkrétní majetek a zobrazte si o něm detailní informace jediným zadáním jednoznačného kódu, nascanováním čárového kódu či načtením RFID tagu.

Vyhledávání

Vyhledejte si snadno konkrétní majetek a zobrazte si o něm detailní informace jediným zadáním jednoznačného kódu, nascanováním čárového kódu či načtením RFID tagu.
Mějte přístup k datům z centrálního systému FaMa  odkukoliv. Data z provedené inventury se do systému k dalšímu zpracování odešlou automaticky.

Správa dat

Mějte přístup k datům z centrálního systému FaMa+ odkukoliv. Data z provedené inventury se do systému k dalšímu zpracování odešlou automaticky.
Mějte přístup k datům z centrálního systému FaMa  odkudkoliv. Vytvořte každému pracovníkovi vlastní uživatelský profil. Na něj se mu budou nahrávat přidělené úkoly.

Uživatelské účty

Mějte přístup k datům z centrálního systému FaMa+ odkudkoliv. Vytvořte každému pracovníkovi vlastní uživatelský profil. Na něj se mu budou nahrávat přidělené úkoly.
Ani v místě bez signálu Vás v práci nic nezastaví. Synchronizaci dat se systémem FaMa  můžete provést jednoduše později.

Offline režim

Ani v místě bez signálu Vás v práci nic nezastaví. Synchronizaci dat se systémem FaMa+ můžete provést jednoduše později.
BEA_1259
BEA_1297

Cíle projektu Maja

Maja se rychle vyvíjí a neustále bude nabízet nové prvky pro ještě
efektivnější práci. Hlavní důraz se však klade na RFID tagy, konkrétně na:

Vzdálenost

Vzdálenost

Hledání takových tagů, u nichž bude zajištěna bezproblémová
komunikace na potřebnou vzdálenost

Komunikace

Komunikace

Zajišťování komunikace mezi čtečkou uGrokit a telefony
s různými verzemi Androidu

Umístění

Umístění

Testování načítání jednotlivých typů tagů, které jsou umístěny na
různých porvších z důvodu možného rušení rádiového signálu

Potisk

Potisk

Výroba úprav firemních informačního systému umožňujícího programování
a potisk RFID tagů ve speciální tiskárně

Maja v praxi

Snadná organizace

Snadná organizace

Pomocí Značek můžete pohotově ke každému majetku přiřazovat informační štítky.

Správa majetku

Správa majetku

Každý načtený majetek má svůj
detailní “profil”.

Pohotové skenování

Pohotové skenování

Rychlé a nenáročné skenování
v uživatelsky přehledném rozhraní.

  • pixel_quite_black_landscape 6
  • pixel_quite_black_landscape 3
  • pixel_quite_black_landscape 8
  • pixel_quite_black_landscape 4
  • pixel_quite_black_landscape 5
  • pixel_quite_black_landscape 7
logo Maja_žlutá_FINAL-RGB_02
Spolehlivé vyhledávání

Spolehlivé vyhledávání

Možnost vyhledávání majetku dle inventárních čísel
s našeptáváním shodných částí.

Jednoduché nastavení čtečky

Jednoduché nastavení čtečky

Čtečce RFID tagů lze rychle nastavit vše potřebné. Od citlivosti po pořadí nebo zvukové efekty.

Rychlé načítání štítků

Rychlé načítání štítků

Na nic nečekáte. Vše je hotovo
do několika vteřin

FaMa+ AM
Informační systém FaMa+ AM zajišťuje komplexní a koordinované řízení celého životního cyklu majetku (asset management). Spojuje ekonomicko-účetní, technický a majetkoprávní pohled na majetek s cílem dosažení vyšší efektivity, úspor nákladů a transparentnosti jeho správy.
Technický pasport
Technický pasport (TEP) umožňuje detailní evidenci technických zařízení (TZ) včetně plánování a sledování činností nad TZ vyplývajících z platné legislativy.
Stavební pasport
Modul Stavební pasport (STP) umožňuje v návaznosti na prostorový pasport řídit detailní evidenci stavebně technických prvků budov.
Prostorový pasport
Slouží k detailnímu popisu prostorového uspořádání vlastního nebo spravovaného nemovitého majetku a zobrazení prostorových dat v grafické prezentaci.
Personální pasport
Modul pro centrální evidenci a správu základních personálních údajů o osobách vystupujících v pracovněprávních vztazích vůči organizaci včetně správy profesí a pracovišť organizace.
Centrální evidence nemovitostí
Tento model rozšiřuje evidenci o nemovitém majetku o údaje z katastrálního úřadu. Přenáší informace exportované ve standardním výměnném formátu z Informačního systému katastru nemovitostí a poskytuje náhled na tato data přímo v aplikaci.
Stěhování
Modelování stěhování probíhá v grafickém zobrazení dat nebo změnou popisných dat. V grafickém zobrazení je umožněno obarvení místností dle kritérií obarvování pro jednotlivé návrhy. Lze přesouvat vybrané pracovníky jednotlivě nebo hromadně.
Dlouhodobý majetek
Modul slouží pro komplexní správu a uspořádání údajů o drobném a dlouhodobém majetku organizace. Poskytuje nástroje pro realizaci všech účetních operací s majetkem (pořízení, převody, technické zhodnocení, vyřazení majetku z evidence) a pro využití standardních či uživatelsky definovaných odpisových pravidel.
Majetkoprávní operace
Tento modul zajišťuje splnění zákonných a jiných norem pro oblast nakládání s nemovitým majetkem v institucích veřejné správy ve vazbě na další funkční oblasti správy majetku. Společně s podporou nástroje pro řízení procesů WorkFlow umožňuje pokrýt celý životní cyklus majetkoprávních operací od jejich vzniku přes zpracování až po archivaci.
Inventarizace
Modul Inventarizace slouží k provádění a vyhodnocování inventur dlouhodobého hmotného a drobného hmotného majetku v elektronické podobě za využití technologie čárových kódů a technologie radiofrekvenčních čipů RFID.
Evidence nemovitého majetku
Položky evidence nemovitého majetku jsou od svého založení jednoznačně svázané s jednotlivými objekty ploch (vznikají na jejich základě). Na základě tohoto propojení je možné zobrazovat u nemovitého majetku vybraná pasportizační data jako parametry ploch či připojenou dokumentaci.
Vyzkoušejte i naše další mobilní aplikace správy a řízení majetku

ENERGETICKÝ MANAGEMENT EMA+

Komplexní informační systém pro sledování a vyhodnocování spotřeby všech druhů energií za účelem jejich efektivního řízení.

INVENTARIZACE

Řešení pro uživatele, kteří mají na starost procesy spojené s inventarizací majetku, především pak provádění inventur přímo v terénu.

www.inventarizace.tescosw.cz

Obchodní konzultant

Tereza Polišenská
t: 774 871 371

TESCO SW a.s. 

tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc
t: +420 587 333 405
www.tescosw.cz